Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91,91/92 ) Članak 329. st. 1.

Djelomičnu presudu sud može donijeti i kad je podnesena protutužba, ako je za odluku sazrio samo zahtjev tužbe ili zahtjev protutužbe, ali ne i tada kada je tuženi svoje protupotraživanje istaknuo u obliku prigovora radi prebijanja.

 

"Djelomičnu je presudu moguće donijeti samo tada kada se kompenzacijsko potraživanje stavlja u obliku protutužbenog zahtjeva te bi u tom slučaju bilo osnovano pozivanje na odredbu čl. 329. st. 2. ZPP-a. No, u konkretnome slučaju, kad je tuženi svoje kompenzacijsko potraživanje istaknuo u obliku prijebojnog zahtje­va, sud nije mogao donijeti djelomičnu presudu samo o tužbenom zahtjevu. Žalitelj osnovano ističe da se u prigovoru kompenzacije ne može samostalno odlučivati, jer zahtjev za isplatu 16.500 DEM tuženik nije istaknuo u obliku protutužbenog zahtjeva, nego u obliku prigovora kompenzacije."

VTS RH, Pž-3223/93 od 14. rujna 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr