Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91,91/92 ) Članak 327

 

Ako tužitelj u tužbi ili do zaključenja glavne rasprave izjavi da je umjesto stvari koju zahtjeva tužbom voljan primiti određenu novčanu svotu, takva izjava ima značaj ponude učinjene tuženiku putem suda. O toj novčanoj svoti sud ne raspravlja niti odlučuje.

 

"Iz tužiteljevih navoda u tužbi doista proizlazi da on zapravo svoj zah­tjev formulira kao fakultativnu obvezu tuženika (facultas alternativa), tj. ističe građanskopravnu ponudu tuženiku. U odnosu na to valja reći da sud ne može ni raspravljati ni meritorno odlučivati o takvom alternativnom ovlaš­tenju, pa niti ulaziti u ocjenu adekvatnosti visine iznosa koju tužitelj traži umjesto dužne činidbe, pa je utoliko provođenje vještačenja bilo suvišno. Žalitelj se niti ne žali zbog razlike između svog postavljenog zahtjeva i odlu­ke suda (odnosno alternativne obveze prema fakultativnoj obvezi), ili pak ne razlikuje ove dvije obveze, već prigovara visini iznosa koji tuženik treba nje­mu platiti umjesto predaje stana. Tužitelj međutim nije na navedeni iznos zahtijevao još i plaćanje kamata, odnosno dovođenje u svezu ovog iznosa sa tečajem dinara u odnosu na DEM. Sud odlučuje u okviru tužbenog zahtjeva (članak 2. ZPP-a), a tužitelj može do zaključenja glavne rasprave preinačiti tužbu pod uvjetima iz članka 190. i 191. ZPP-a. Nadalje, prema odredbi članka 327. ZPP-a, ako je tužitelj u tužbi tražio da mu se dosudi stanovita stvar, a istovremeno je u tužbi ili do zaključenja glavne stvari izjavio da je voljan umjesto stvari primiti određenu novčanu svotu, sud će ako prihvati tužbeni zahtjev, izreći u presudi da se tuženik može osloboditi davanja stvari ako plati tu novčanu svotu. Proizlazi dakle zaključak da je prvostupanjski sud presudio u cijelosti u skladu sa tužiteljevim zahtjevom iznijetim do zaklju­čenja glavne rasprave."

VTS RH, Pž-2419/93 od 15. ve­ljače 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr