Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01) Članak 316.

 

Sud u tijeku postupka može kazniti novčanom kaznom do 3.000,00 kn stranku, zakonskog zastupnika, punomoćnika i umješača koji su svojim parničnim radnjama teže zloupotrijebili prava priznata zakonom.

 

Isticanje prigovora na koje je koja stranka po Zakonu o parničnom postupku ovlaštena ne može se smatrati težom zloupotrebom postupovnih prava, te nije osnovan razlog za izricanje novčane kazne.

 

"Temeljem članka 316. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 112/99 i 88/01, u nastavku: ZPP), sud u tijeku postupka može kazniti novčanom kaznom do 3.000,00 kn stranku, zakonskog zastupnika, punomoćnika i umješača koji su svojim parničnim radnjama zloupotrebljavali prava priznata ovim zakonom.

 

Kazna se može izreći zbog vrijeđanja u podnesku suda, stranke i drugog sudionika u postupku (članak 110. ZPP-a) i zbog protupropisnog ponašanja svjedoka, narušavanja reda i sl. Uvidom u spis ovaj sud utvrđuje da tuženik nije zloupotrijebio pravo priznato Zakonom o parničnom postupku, vrijeđao u podnescima sud ili stranke, ili narušavao red tijekom suđenja. Pored toga sve radnje tijekom postupka poduzimao je ili ne poduzimao u ime tuženoga, za to ovlašteni zastupnik sa iskazanom generalnom punomoći. Kao što je to iz spisa i vidljivo prigovori isticani tijekom postupka bili su uglavnom opravdani, jer je tužbeni zahtjev bio neuredan na što je tužitelja upozorio i prvostupanjski sud, dajući rok tužitelju da uredi tužbeni zahtjev što je tužitelj djelomično i učinio, zatim je povisio svoj tužbeni zahtjev i dostavio novi obračun kamata. Prema tome, ovaj sud zaključuje da je tuženik postupio u okviru prava koja su priznata u parničnom postupku i ta prava nije teže zloupotrebljavao kada bi mu se temeljem članka 316. ZPP-a osnovano mogla izreći novčana kazna do iznosa od 3.000,00 kn."

VTS RH, Pž-5504/02 od 20. siječnja 2004.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr