Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92 i 112/99) Članak 282.

 

Nakon prethodnog ispitivanja tužbe predsjednik vijeća donosi rješenje o odbacivanju tužbe ako utvrdi da rješavanje tužbe ne ide u sudsku nadležnost, ili da je tužba nepravovremena, ako je posebnim propisom određen rok za podnošenje tužbe.

 

Zbog malog iznosa vrijednosti spora sud nije ovlašten odbaciti tužbu, već je dužan odlučiti o tužbenom zahtjevu.

 

"Prema propisu čl. 282. st. 1. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 112/99) nakon prethodnog ispitivanja tužbe, predsjednik vijeća donosi rješenje kojim se tužba odbacuje ako utvrdi da rješavanje o tužbenom zahtjevu ne ide u sudsku nadležnost ili da je tužba podnesena nepravovremeno, ako je posebnim propisima određen rok za podnošenje tužbe. Prema propisu čl. 288. st. 2. ZPP-a, nakon prethodnog ispitivanja tužbe na pripremnom ročištu, predsjednik vijeća donosi i rješenje o odbacivanju tužbe, ako utvrdi da o tužbenom zahtjevu već teče parnica, da je stvar pravomoćno presuđena, da je u predmetu spora sklopljena sudska nagodba ili da ne postoji pravni interes tužitelja za podnošenje tužbe za utvrđenje. U konkretnom slučaju ne može biti primjena propisa rimskog prava, koje je doduše temelj svih zakonodavstava, a posebno prvostupanjski sud nije mogao odbaciti tužbu, ističući da u trgovačkim predmetima ispod 500,00 kn nisu dopušteni sporovi. Takova tvrdnja prvostupanjskog suda je proizvoljna, nije u skladu sa propisima čl. 282. i 288. ZPP-a."

VTS RH, Pž-4670/00 od 9. listopada 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr