Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91 ) Članak 219. i 221a.

 

Ako sud na temelju izvedenih dokaza ne može sa sigurnošću utvrditi neku činjenicu (da postoji potraživanje iz tužbe) o njezinom postojanju ili ne­postojanju zaključit će primjenom pravila o teretu dokazivanja.

 

"Kad tuženik ospori tužiteljevo potraživanje s naslova obračuna zatez­nih kamata, tada sam obračun zateznih kamata nije dovoljan dokaz za ute­meljenost potraživanja (tužbenog zahtjeva) pa je na tužitelju teret dokazivanja kako na utemeljenost tako i za visinu zahtjeva (čl. 219. ZPP-a - NN 53/91).

 

Slijedom toga, od trenutka kada je tužitelj upoznat sa sadržajem pri­govora tuženika, isti je imao obavezu prikupiti dokumentaciju kojom bi dokazao utemeljenost svog zahtjeva za obračun zateznih kamata, te dokazati da li je tuženik uopće dužnik po računu, da li je račun plaćen i da li je plaćen s zakašnjenjem, da li je obračun zateznih kamata pravilan (od do­spijeća, broj dana kašnjenja, visinu stope i sl.), a budući se konkretno radi o sporu male vrijednosti, tužitelj je bio u obvezi te dokaze pružiti sve do zaključenja glavne rasprave. Ako sud na temelju izvođenih dokaza ne može sa sigurnošću utvrditi neku činjenicu o postojanju činjenice zaključit će primjenom pravila o teretu dokazivanja (čl. 221.a. ZPP)."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-267/93 od 8. lipnja 1993.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr