Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91) Članak 213. st. 1. toč. 2. ZPP

 

Ako u parnici ima više tuženih kao običnih suparničara, a samo za neke od njih su ispunjeni uvjeti za prekid postupka, postupak se prekida u odnosu na te tuženike, a nastavlja u odnosu na ostale.

 

"Stoji tvrdnja žalitelja da tuženici pod 1. i 2. nisu jedinstveni suparniča­ri. Postoje razlozi za prekid postupka samo u odnosu na prvotuženika koji se nalazi ina području koje je odsječeno od suda. Ovakvi razlozi iz čl. 213. st. 1. toč. 2. ZPP-a ne postoje u odnosu na drugotuženika, te osnovano ža­Iitelj navodi da parnični postupak protiv drugotuženika, treba nastaviti. U odnosu na drugotuženika nema nikakvih razloga za prekid postupka iz 61. 213. st. 1. toč. 2. ZPP-a te je pobijano prvostepeno rješenje u tom dijelu zahvaćeno bitnom povredom odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 1. ZPP-a."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-1578/92 od 22. rujna 1992.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr