Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91 ) Članak 213. st . 1.

 

U sporu za naknadu štete koja je nastala uslijed izjave tuženika putem sred­stava javnog priopćavanja, odluka suda ne ovisi o tome da li takva izjava ima obilježja krivičnog djela pa slijedom toga nisu ispunjene pretpostavke za prekid postupka.

 

"Tužitelj u tužbi tvrdi da je 18. veljače 1991. godine direktor tuženika izjavio: "Građani, ne cijepite se protiv bjesnoće u privatnom poduzeću B. vlasništvo M. S., jer je vakcina nepoznatog porijekla i prema tome je imu­nitet cijepljene životinje sumnjiv", čime je tužitelj pretrpio štetu u utuženom iznosu.

 

Nakon iznesenog, ovaj žalbeni sud nalazi da činjenica da li je tuženih počinio krivično djelo, nema utjecaja na ishod ove parnice u kojoj se traži naknada štete, jer u ovoj parnici treba utvrditi da li je direktor tuženika izjavio ono što je navedeno u tužbi i da li je istina to š-to je izjavio, a nije odlučno da li u vezi s time postoji i krivična odgovornost tuženika. Na osnovu iznesenog ukazuje se tvrdnja tužitelja osnovanom da se u predmetnom slučaju radi o činjeničnom pitanju, a ne o prejudicijelnom, pa stoga nije bilo mjesta prekidu postupka u smislu odredbe čl. 213. st. 1. t. 1. ZPP-a."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-2093/91 od 13. kolovoza 1991.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr