Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92)Članak 212.

Parnični postupak se prekida po sili zakona kada nastupe pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka. Nema uvjeta za prekid postupka u parnicama i ovršnim postupcima otpočetim nakon otvaranja stečajnog postupka.

 

"Ispitujući pobijano rješenje u smislu odredbe čl. 365. Zakona o parničnom postupku u svezi sa čl. 19. Ovršnog zakona (Narodne novine br. 57/96), ovaj sud nalazi da je prvostupanjski sud pogrešno našao da su ispunjeni Uvjeti po kojima je nastupio prekid postupka po čl. 212. st. 4. Zakona o parničnom postupku. Zakon o parničnom postupku propisao je da se po samom zakonu postupak prekida kad nastupe pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka. Pretpostavka za primjenu citirane odredbe je da parnica teče u momentu otvaranja stečajnog postupka. Predmetni postupak koji se po svojim učincima uspoređuje sa parničnim, otpočet je nakon što su već nastupile posljedice otvaranja stečajnog postupka. Naime, stečajni postupak otvoren je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 9. veljače 1995. Godine, a prijedlog za ovrhu predan je sudu dana 3. prosinca 1997. godine, dakle nakon otvaranja stečajnog postupka. Zato nije bilo uvjeta za primjenu odredbe čl. 212. st. 4. Zakona o parničnom postupku. Podredno se ističe da se od dana otvaranja stečajnog postupka ne može protiv stečajnog dužnika dopustiti ovrha, osim za potraživanja koja se odnose na troškove stečajnog postupka ili na obveze plaćanja pristojbi (arg. iz čl. 99. Zakona o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji) - Narodne novine br. 53/91, 9/94, 54/94, 38/95). Obveze koje stečajni dužnik preuzima nakon otvaranja stečajnog postupka idu na teret troškova stečajnog postupka. Kako je predmetni postupak pokrenut radi naplate obveza koje je stečajni dužnik preuzeo nakon otvaranja stečajnog postupka, to se na tu tražbinu ne odnosi zabrana ovrhe. Zato nije bilo uvjeta niti za prekid postupka po čl. 212. Zakona o parničnom postupku, niti za odbačaj prijedloga u svezi sa odredbom čl. 99. st. 1. Zakona o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji."

VTS RH Pž-479/98 od 18. lipnja 1998

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr