Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92 i 112/99) Članak 212. toč. 4.

Parnični postupak prekida se na temelju zakona kada nastupe pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka.

 

Nakon prekida postupka nema uvjeta za poduzimanje nikakvih parničnih radnji sve dok stečajni upravitelj ne preuzme postupak ili dok ga sud na prijedlog parničnog protivnika pozove na preuzimanje.

 

Parnične radnje poduzete za vrijeme prekida postupka nemaju prema drugoj parničnoj stranci pravni učinak.

 

"Ispitujući pobijanu presudu po članku 365. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92 i 112/99), ovaj sud nalazi da je pobijana presuda donijeta uz bitnu povredu odredaba postupka iz članka 354. stavak 1. u svezi sa člankom 212. stavak 1. točka 4. ZPP-a. Tijekom parničnog postupka otvoren je nad tuženikom stečaj po rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu broj St-III-21/99 od 12. lipnja 2000. godine. Jedna od pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka nad parničnom strankom jeste nastupanje prekida parničnog postupka po samom zakonu. Nakon prekida postupka nije bilo uvjeta za poduzimanje nikakvih parničnih radnji dok stečajni upravitelj ne preuzme parnicu. Posljedica otvaranja stečajnog postupka je, između ostalog, i prestanak svih ovlasti uprave trgovačkog društva, kao i ovlasti koje je uprava prenijela na punomoćnike. Tuženika nakon otvaranja stečaja nitko nije zastupao u parnici.

 

Zato je rješenje valjalo ukinuti i predmet vratiti prvostupanjskom sudu radi donošenja rješenja kojim se konstatira da je nastupio prekid postupka po članku 212. stavak 1. točka 4. ZPP-a. Tužitelj može svoje potraživanje prijaviti u stečajnu masu, ukoliko nisu protekli rokovi za podnošenje prijava potraživanja."

VTS RH, Pž-5568/00 od 19. travnja 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr