Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91 ) Članak 200. ZPP Članak 414. ZOO

 

To što postoji pravomoćna presuda kojom je jednom od sudužnika naloženo da plati dug nije zapreka da sud vodi postupak i prihvati tužbeni zahtjev i protiv ostalih solidarnih sudužnika.

 

"Tužitelj kao prijevoznik utužio je pošiljatelja i primatelja za nadoknadu štete kao solidarne dužnike zbog čekanja na istovar od prvotuženika kao pošiljatelja robe i drugotuženika kao primatelja robe (i platitelja prijevoza).

 

U odnosu na prvotuženika donesena je presuda zbog izostanka koja je postala pravomoćnom, dok je u odnosu na drugotuženika donesena ovdje pobijana presuda.

 

Razlozi žalbe kojima drugotuženik tu presudu označuje neza­konitom nisu prihvatljivi. Naime, radi se o običnim suparničarima, pa je sukladno odredbi čl. 200. ZPP-a (NN, 53/91) svaki suparničar samostalna stranka i radnje ili propuštanje jednog niti koriste niti štete drugom. Upravo stoga činjenica da tužitelj ima pravomoćnu presudu u odnosu na prvotuženog nije zapreka da i drugotuženi bude presudom obvezan na ispunjenje obveze solidarno s prvotuženim, budući da sukladno odredbi čl. 414. ZOO (NN 53/91) svaki dužnik solidarne obveze odgovara vjerovniku za cijelu obvezu, pa vjerovnik može zahtijevati ispunjenje obveze od dužnika po svom izboru, ali kad jedan dužnik ispuni obvezu, ona prestaje za ostale dužnike.

 

Dakle, donošenjem presude u odnosu na prvotuženog nije prestala obveza drugotuženog i ta obveza, koja postoji iz tovarnog lista, prestat će tek onda ako prvotuženik plati obvezu."

VTS RH, Pž-2184/91 od 26. listopada 1993.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr