Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91,91/92 ) Članak 193.

 

Ako se tuženik upustio u raspravljanje o glavnoj stvarl, tužba se ne može povući bez njegova pristanka.

 

"Utemeljivši takvu odluku na članku 193. ZPP-a, sud prvog stupnja nije pravilno primijenio odredbu tog članka, budući sukladno istoj tužitelj može povući tužbu bez pristanka tuženika prije nego što se tuženik upustio u ras­pravljanje o glavnoj stvari. Međutim, u ovom je sporu tuženik raspravljao o glavnoj stvari i to i na ročištu i pismenim podnescima, a da bi se tužba od strane tužitelja mogla povući kasnije i to sve do zaključenja glavne rasprave, zakon određuje da tuženik na povlačenje mora pristati.

 

Kako konkretno tuženik nije dao svoj pristanak na povlačenje tužbe od strane tužitelja, a o povlačenju tužbe je izviješten u stvari, tek po prijemu pobijanog rješenja, to je sud prvog stupnja, donijevši pobijano rješenje do­nio nezakonitu i nepravilnu odluku, koju utemeljeno tuženik pobija žalbom."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-328/93 od 15. lipnja 1993.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr