Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92) Članak 192

 

Osoba koja nije označena u tužbi može postati tuženik u slučaju subjektivnog preinačenja tužbe, te uz pristanak te osobe na preinačenje.

 

"Pobijana presuda ima nedostataka uslijed kojih se ne može ispitati, jer je sud usvojio tužbeni zahtjev protiv osobe "G. Visokogradnja" Zagreb, koja uopće nije stekla svojstvo stranke u ovom postupku (svojstvo tuženika). Tužitelj je kao tuženika označio poduzeće "Vladimir G." Zagreb i taj tuženik se upustio u raspravljanje podnoseći prigovor protiv rješenja o izvršenju. Osoba koja nije označena u tužbi može postati tuženik u slučaju subjektivnog preinačenja tužbe (čl. 192. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92 - ZPP), s tim što bi u ovom slučaju bio potreban pristanak te osobe na preinačenje, te u slučaju da je tužitelj proširio tužbu u smislu čl. 196. st. 2. ZPP-a, ali bi opet bio potreban pristanak osobe na koju je tužba proširena.

 

Tužitelj je međutim izjavio da ispravlja tužbu. To bi bilo moguće pod pretpostavkom da je u tužbi označio osobu koja ne može biti stranka u postupku (nije pravna osoba) ili da je označio nepotpun naziv tuženika. Žalitelj je mogao steći svojstvo tuženika pod pretpostavkom da je tuženik iz tužbe prestao postojati i pod daljnjom pretpostavkom da je on njegov pravni sljednik. Tužitelj međutim nije ni iznio takvu tvrdnju. Tada se ne bi radilo o ispravku tužbe već o tome da je pravni sljednik po samom zakonu postao nositelj prava i obveza u parnici koje je do tada imao tuženik.

 

Žalitelju nije dostavljena tužba, a ni podnesak tužitelja od 28. svibnja 1994. godine. Ovaj podnesak je naime, prema dostavnici u spisu uručen na adresu tuženika kako je označen u tužbi, tj. "Vladimir G." Zagreb, a ne na adresu "G. Visokogradnja" d.d. Zagreb. Time žalitelju nije dana mogućnost da raspravlja pred sudom čime je počinjena apsolutno bitna povreda odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 7. ZPP-a."

VTS RH Pž-2984/95 od 2. travnja 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr