Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03) Članak 187.

 

Tužbom na utvrđenje može se tražiti da sud utvrdi postojanje ili nepostojanje kakvog prava ili pravnog odnosa, istinitost odnosno neistinitost kakve isprave.

 

Tužbom na utvrđenje ne može se tražiti utvrđenje odnosno neutvrđenje kakve činjenice.

 

"Također je prvostupanjski sud osnovano rješenjem odbacio kao nedopušten tuženikov protutužbeni zahtjev koji se odnosi na utvrđenje da sporni ugovori nisu izvršeni te time nisu proizveli nikakve pravne učinke među strankama. To iz sljedećih razloga: Po ustaljenoj praksi ovoga suda tužbom za utvrđenje može se zahtijevati da sud utvrdi postojanje nekog prava ili pravnog odnosa, odnosno istinitost ili neistinitost neke isprave, a ne i da sud utvrdi činjenicu da je ili da nije neka ugovorna obveza izvršena, odnosno da je ugovor prestao izvršenjem ili da ugovor nije izvršen (Pž-1380/92 od 15. 09. 1992. i Pž-641/92 od 14. 04. 1992.). Dakle, pogrešno tuženik smatra da navedene činjenice može i treba utvrđivati u parničnom postupku radi utvrđenja po čl. 187. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03). Zato tuženik neosnovano žalbom pobija točku III. izreke prvostupanjske presude kao i citirano rješenje."

VTS RH, Pž-2527/03 od 19. studenog 2002.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr