Zakon o parničnom postupku (NN br. 53/91,91/92) Članak 187.

Tužbom na utvrđenje može se zahtijevati da sud utvrdi postojanje ili nepostojanje kakva prava ili pravnog odnosa, a ne i da utvrdi da je određena klauzula iz ugovora ništava.

 

"Prema odredbi čl. 187. ZPP tužbom na utvrđenje može se zahtijevati da sud utvrdi postojanje ili nepostojanje kakva prava ili pravnog odnosa između parničnih stranaka (ili istinitost, odnosno neistinitost kakve isprave). U konkretnome slučaju radi se o zahtjevu tužitelja da utvrdi da između stranaka ne postoji pravni odnos iz ugovora o kreditu. U takvoj pravnoj situaciji nije dopušteno sudu, pa čak i da je tužitelj to zahtijevao, da utvrđuje ništavnost pojedinih ugovornih klauzula iz ugovora. Pojedine ugovorne klauzule iz ugovora o kreditu o kojem je u ovoj parnici riječ, same po sebi ne stvaraju pravni odnos, pravni odnos iz kredita, između parničnih stranaka, već eventualno stvaraju kakve pravne obveze tužitelja ili kakva prava tuženika u odnosu na tužitelja, ali nikako pravni odnos iz kredita. U takvoj pravnoj situaciji nije dopuštena tužba na utvrđenje o postojanosti, ništavnosti ili valjanosti pojedinih ugovornih klauzula, jer se u takvom slučaju onda može govoriti o utvrđenju postojanja ili nepostojanja kakvih činjenica između parničnih stranaka, a citirana odredba ZPP, čl. 187., ne dopušta utvrđivanje činjenica, već samo pravnog odnosa."

VTS RH, Pž-1865/92 od 22. studenoga 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr