Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91,91/92 ) Članak 187.

 

Nije dopuštena tužba za utvrđenje kojom tužitelj zahtijeva da sud utvrdi postojanje određene činjenice.

 

"Zahtjev tužitelja je zahtjev za utvrđenje da je on u cijelosti podmirio svoju obvezu prema tužitelju iz osnova otplate kratkoročnog kredita iz 1993. godine. Po ovakvoj tužbi sud prvog stupnja međutim nije mogao postupati.

 

Da bi sud mogao postupati po zahtjevu stranke, mora postojati formalna pravilnost zahtjeva kojom se traži pravna zaštita. Nedostatak ove procesne pretpostavke dovodi do nedopustivosti tužbe. Zaštita koju stranka traži može se sastojati u traženju tužitelja da mu tuženik nešto čini, trpi ili propusti (kondemnatorna tužba). Deklaratornom tužbom tužitelj traži da sud utvrdi postojanje ili nepostojanje kakva prava ili pravnog odnosa te istinitost od­nosno neistinitost neke isprave (čl. 187. ZPP-a). Tužitelj međutim traži utvr­đenje činjenice da je njegova obveza prema tuženiku prestala, plaćanjem od­ređenog novčanog iznosa. Kao što je navedeno, zahtjev za utvrđenje istinitosti neke činjenice ne može biti predmet spora deklaratorne tužbe, a u smislu citirane odredbe 61. 187. ZPP-a."

VTS RH, Pž-1772/94, od 21. lipnja 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr