Zakon o parničnom postupku Članak 187.

 

Tužbom na utvrđenje može se zahtijevati da sud utvrdi postojanje nekog prava ili pravnog odnosa, odnosno istinitost ili neistinitost neke isprave, a ne i da sud utvrdi činjenicu da je dug prestao plaćanjem određenog iznosa novca.

 

"Da bi sud mogao postupati po zahtjevu stranke, mora postojati for­malna pravilnost zahtjeva kojom se traži opravna zaštita. Nedostatak ove procesne pretpostavke dovodi do nedopustivosti tužbe. Zaštita koju stranka traži može se sastojati u traženju tužitelja da mu tuženik nešto čini, trpi ili propusti (kondemnatorna tužba) ili deklaratornom tužbom tužitelj traži da sud utvrdi postojanje nekog prava ili pravnog odnosa te istinitost od­nosno neistinitost neke isprave (odredbe članka 187. Zakona o parničnom postupku). Tužitelj međutim traži utvrđenje činjenice, da je njegova obveza prema tuženiku prestala plaćanjem određenog novčanog iznosa. Kao što je navedeno zahtjev za utvrđenje istinitosti neke činjenice ne može biti pred­met spora deklaratorne tužbe, a u smislu citirane odredbe čl. 187. ZPP-a."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-1773/92 od 29. rujna 1992.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr