Zakon o parničnom postupku (NN br. 53/91,91/92) Članak 153. i 331

Tužitelj se do zaključenja glavne rasprave može odreći tužbenog zahtjeva i u tom slučaju sud donosi presudu na temelju odricanja. Za odricanje nije potreban pristanak tuženog. Ako tužitelj povuče tužbu bez odricanja od tužbenog zahtjeva, potreban je pristanak tuženog ako se upustio u raspravljanje o glavnoj stvari.

 

"Iz tužiteljeva podneska od 2. 12. 1993. (list 20) ne proizlazi da se on odriče tužbenog zahtjeva, već samo da povlači tužbu. Prema odredbi čl. 331 a. Zakona o parničnom postupku (preuzetog - NN, 53/91 i 91/92) do zaključenja glavne rasprave tužitelj može odreći se tužbenog zahtjeva, a za takvo odricanje nije potreban pristanak tuženog, ali u tom slučaju sud donosi presudu kojom odbija tužbeni zahtjev (presudu na temelju odricanja). Iz podataka u spisu, međutim, proizlazi da nije bilo uvjeta za donošenje takve presude, jer se tužitelj nije odrekao svojeg zahtjeva.

 

U odnosu na žalbene navode tuženog, valja istaknuti da iz podataka u spisu doista ne proizlazi da bi tuženom bio dostavljen tužiteljev podnesak od 2. 12. 1993., kojim ovaj povlači tužbu. Stoga valja zaključiti da je tuženi o povlačenju tužbe obaviješten tek primitkom pobijanoga prvostupanjskoga rješenja. Prema odredbi čl. 153. st. 1. i 2. ZPP-a tužitelj može povući tužbu bez pristanka tuženog prije nego što se tuženi upusti u raspravljanje o glavnoj stvari, a tužba se može povući i poslije sve do zaključenja glavne rasprave, ako tuženi na to pristane. Ako se pak tuženi u roku od 15 dana od dana obavijesti o povlačenju tužbe o tome ne očituje, smatrat će se da je pristao na povlačenje. Kako se tuženi dakle, u roku od 15 dana od kada je obaviješten o povlačenju tužbe očitovao da ne pristaje na povlačenje tužbe, nije bilo uvjeta za donošenje pobijanoga rješenja."

VTS RH, Pž-4597/94 od 17. siječnja 1995.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr