Zakon o parničnom postupku (NN br. 53/91) Članak 146.

Punomoćnik za primanje pismena ovlašten je primiti pismena i o tome oba­vijestiti stranku, a nije ovlašten poduzimati parnične radnje u ime stranke pa slijedom toga ni podnijeti žalbu protiv prvostepene presude.

 

"Punomoćnik za primanje pismena predstavlja specifičnog privremenog zakonskog zastupnika koji ne može imati sva ovlaštenja koja pripadaju za­konskom zastupniku, nezavisno od toga što je prvostepeni sud u citiranom rješenju od 6. VII. 1989. naveo da je "privremeni zastupnik ovlašten da poduzima sve radnje kao zakonski zastupnik", već samo ovlašten da prima pismena (arg. iz 61. 146. ZPP) i dužnost da o primljenim pismenima obavi­jesti stranku. Iz navedenog slijedi da osoba postavljena kao privremeni za­stupnik za primanje pismena samo na temelju rješenja suda donesenog u smislu čl. 146. ZPP, nije ovlašten na poduzimanje parničnih radnji u ime stranke za koju prima pismena pa tako ni na podnošenje žalbe protiv prvo­stepene presude."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-3072/90, od 26. studenog 1991.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr