Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92 i 112/99)

 

Stranka je dužna o promjeni svog prebivališta odmah obavijestiti sud.

 

Ukoliko stranka promijeni prebivalište i o tome ne obavijesti sud, sve daljnje dostave za tu stranku sud će obavljati stavljanjem pismena na oglasnu ploču suda.

 

"Uvidom u spis je utvrđeno da je predlagatelju, putem oglasne ploče suda uredno dostavljen zaključak od 4. prosinca 1998. godine, a sve u smislu odredbe čl. 145. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/92, 91/92 i 112/99).

 

Prema citiranoj odredbi čl. 145. Zakona o parničnom postupku, stranka je dužna o promjeni svog prebivališta ili stana o tome odmah obavijestiti sud. Kako je predlagatelj u prijavi naznačio svoju adresu Šmrika, Bulićeva ulica 5a, a dostave na tu adresu u više navrata nisu uspjele, valja doista zaključiti da je predlagatelj promijenio adresu, a da o tome nije obavijestio sud. Kako dostavljač nije mogao saznati novu adresu, sud je bio ovlašten da se sve daljnje dostave za tu stranku obavljaju stavljanjem pismena na oglasnu ploču suda. Dostava se smatra obavljenom nakon proteka 8 dana od dana stavljanja pismena na oglasnu ploču suda (list 14 spisa), pa se ovakva dostava smatra urednom u smislu citiranog članka 145. st. 2. i 3. Zakona o parničnom postupku."

VTS RH, Pž-3065/99 od 24. kolovoza 1999.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr