Kada pravna osoba u tijeku parnice promijeni sjedišta i o tome ne obavijesti sud, dostava se obavlja stavljanjem pismena na oglasnu ploču suda.

 

"Tuženiku je putem oglasne ploče uredno dostavljen poziv na zadnje ročište od 13. 12. 1995. godine, u smislu odredbe čl. 145. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92 - ZPP). Prema ovoj odredbi stranka je dužna o promjeni svog prebivališta ili stana odmah o tome obavijestiti sud. Kako je tuženik u prigovoru protiv rješenja o izvršenju naznačio svoju adresu u Z. Črešnjevac 34a, a dostave na tu adresu u više navrata nisu uspjele, valja doista zaključiti da je tuženik promijenio adresu sjedišta, a o tome nije obavijestio sud. Kako dostavljač nije mogao saznati novu adresu, sud je bio ovlašten da se sve daljnje dostave u parnici za tu stranku obavljaju stavljanjem pismena na oglasnu ploču suda. Dostava se smatra obavljenom nakon proteka 8 dana od dana stavljanja pismena na oglasnu ploču suda 23. 11. 1995. (list 17 spisa), pa se ovakva dostava smatra urednom u smislu čl. 145. st. 2. i 3. ZPP-a."

VTS RH, Pž-914/96 od 12. studenog 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr