Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 91/92) Članak 134 st. 1

 

Dostava pravnoj osobi vrši se predajom pismena osobi ovlaštenoj za primanje pismena ili djelatniku koji se zatekne u uredu odnosno poslovnoj prostoriji.

 

"Dužnik je u prigovoru izjavio da rješenje o izvršenju nije primio. Na ovu tvrdnju prvostupanjski sud u obrazloženju pobijanog rješenja odgovara konstatacijom: "dostava rješenja je uredna". Samo na temelju sadržaja dostavnice prvostupanjski sud ovakav zaključak nije mogao izvesti. Dostavnica je doduše javna isprava pa dokazuje istinitost onoga što se u njoj potvrđuje (čl. 230. st. 1. Zakona o parničnom postupku - Narodne novine broj 53/91 i 91/92, u daljnjem tekstu: ZPP), ali je dopušteno dokazivati da su u javnoj ispravi neistinito utvrđene činjenice ili da je javna isprava nepravilno sastavljena (čl. 230. st. 3. ZPP-a).

 

Prema shvaćanju ovog suda prvostupanjski sud je trebao (a s obzirom da tuženik poriče da je primio rješenje o izvršenju) prije nego što je donio rješenje o odbacivanju prigovora provjeriti urednost dostave, tj. zatražiti od dostavljača (pošte) da se izjasni o tome kome je pismeno uručeno.

 

Prema čl. 134. st. 1. ZPP-a dostava pravnim osobama obavlja se predajom pismena osobi ovlaštenoj za primanje pismena ili radniku koji se zatekne u uredu odnosno poslovnoj prostoriji. Iz dostavnice je vidljivo da se na njoj nalazi potpis određene osobe (najvjerojatnije Pavlinek) uz dodatak "šef" na mjeru predviđenom za potpis stranke. Uz potpis nema oznake o tome da li se radi o punomoćniku za primanje pismena ili pak o djelatniku dužnika, što ukazuje i na to da je ova isprava nepravilno sastavljena.

 

Ako potpisana osoba (vjerojatno Pavlinek) nije bila djelatnik dužnika, a ni njegov punomoćnik, onda dužniku rješenje o izvršenju nije uručeno. Slijedom toga prigovor ne može biti nepravovremen.

 

Valjalo je stoga temeljem čl. 380. toč. 3. ZPP-a u vezi s čl. 14. Zakona o izvršnom postupku (Narodne novine 53/91 i 91/92) pobijano rješenje ukinuti i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na ponovni postupak s time da u nastavku postupka utvrdi putem pošte tko je u ime tuženika potpisao prijem rješenja o izvršenju."

VTS RH, Pž-2919/95 od 16. siječnja 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr