Zakon o parničnom postupku (NN br. 53/91,91/92) Članak 119.

Izostanak stranaka s ročišta određenog u povodu prijedloga za povrat u prijašnje stanje nije zapreka da sud odluči o prijedlogu. Tek kada bi predlagatelj podnio novi prijedlog za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja ročišta određenog po prijašnjem prijedlogu, sud ne bi dopustio povrat bez obzira na opravdanost razloga za propuštanje.

 

"Trgovački je sud rješenjem odbio prijedlog za povrat u prijašnje stanje zato što nitko nije pristupio na određeno ročište. Žalitelj pobija navedeno rješenje jer sud prvoga stupnja ničim nije obrazložio svoju odluku.

 

Žalba je osnovana.

 

Prema odredbi čl. 119. Zakona o parničnom postupku neće se dopustiti povrat u prijašnje stanje:

a) ako je propušten rok za stavljanje prijedloga da se dopusti povrat ili

b) ako je propušteno ročište određeno u povodu prijedloga za povrat.

 

U ovom slučaju tužitelj nije podnio prijedlog zbog propuštanja ročišta od 17. ožujka 1994. koje je bilo određeno u povodu prijedloga za povrat. Tužitelj je podnio prijedlog zbog propuštanja ročišta za glavnu raspravu od 3. veljače 1994. godine.

lz navedenog slijedi da izostanak predlagatelja (tuženog) za ročište određeno u povodu prijedloga za povrat u prijašnje stanje (17. ožujka 1994.), ne oslobađa sud prvoga stupnja od dužnosti da provede postupak po prijedlogu za povrat, jer je smisao odredbe čl. 119. Zakona o parničnom postupku da predlagatelj zbog izostanka s ročišta određenog u povodu prijedloga za povrat u prijašnje stanje (čak i da su postojali opravdani razlozi za izostanak) ne može ponovno tražiti povrat u prijašnje stanje."

VTS RH, Pž-1435/94 od 5. srpnja 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr