Zakon o parničnom postupku (NN br. 53/91,91/92) Članak 119.

Sud je dužan odlučiti o prijedlogu za povrat u prijašnje stanje i u slučaju kad predlagatelj nije pristupio na ročište koje je zakazano povodom prijed­loga za povrat.

 

"U odnosu na žalbene navode nakon uvida u spis ovaj žalbeni sud na­lazi da tumačenje prvostepenog suda odredbe čl. 119. ZPP-a bi bilo isprav­no kad bi tuženik predlagao povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja ro­čišta određenog povodom prijedloga za povrat. Međutim, tuženik predlaže povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja ročišta za glavnu raspravu održa­nog 10. siječnja 1991. godine na kojem je donesena presuda zbog izostanka, a ne zbog propuštanja ročišta određenog povodom prijedloga za dan 20. lipnja 1991. godine.

 

Iz navedenog slijedi da izostanak predlagatelja - tuženika za ročišta određenog povodom prijedloga za povrat u prijašnje stanje (20. lipnja 1991. godine), ne oslobađa prvostepeni sud od dužnosti da provede postupak po prijedlogu za povrat, jer je smisao odredbe čl. 119. ZPP-a, da predlagatelj zbog izostanka sa ročišta određenog povodom prijedloga za povrat u prijaš­nje stanje baš da su postojali i opravdani razlozi za izostanak - ne može ponovno tražiti povrat u prijašnje stanje."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-2251/91 od 15. listopada 1991.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr