Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91 ) Članak 117.

Da li postoje opravdani razlozi za povrat u prijašnje stanje ocjenjuje sud. Međutim, sud ne može bez provođenja dokaza cijeniti karakter bolesti (gripa) punomoćnika.

 

"U obrazloženju rješenja navodi se da je punomoćnik tužitelja bolovao od gripe u razdoblju od 18. 11. 1993. do 23. 11. 1993. godine. Imajući u vidu karakter bolesti očito je da je u vrijeme isticanja roka za žalbu moralo doći do određenog poboljšanja zdravstvenog stanja. Kad se tome doda činjenica da je u to vrijeme u kancelariji punomoćnika bila i tajnica, onda se može opravdano zaključiti da je na strani tužitelja postojala mogućnost iznalaže­nja načina da se žalbeni rok održi. Zbog ovih razloga ne postoje opravdani razlozi da bi se dozvolio povrat u prijašnje stanje u smislu čl. 117. st. 1. pre­uzetog Zakona o parničnom postupku (NN 53/91 - dalje ZPP), radi čega je prijedlog odbijen.

 

Rješenje pobija tužitelj zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjenič­nog stanja i zbog pogrešne primjene materijalnog prava s prijedlogom da se dozvoli povrat u prijašnje stanje, odnosno da se rješenje ukine i predmet vrati na ponovni postupak.

 

Žalba je osnovana.

 

Sud prvog stupnja počinio je bitnu povredu odredaba parničnog pos­tupka iz 61. 354. st. 2. toč. 13. ZPP-a, jer nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama, pa se rješenje ne može ispitati. Naime, nije na sudu da cijeni karakter bolesti, ni da li je u vrijeme isticanja roka za podnošenje žalbe nastupilo poboljšanje. Sud prvog stupnja trebao je utvrditi bilo saslušanjem punomoćnika, bilo na drugi način (potvrda liječnika) da li su punomoćnici tužitelja bili bolesni i prema tome spriječeni, ili nisu, tj. da li su postojali opravdani razlozi za propuštanje. Sud prvog stupnja nije izveo bilo kakve dokaze, već je naprosto ocijenio da opravdani razlozi ne postoje."

VTS RH, Pž-2859/93 od 15. ožujka 1994. godine.

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr