Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01)

 

Sud u tijeku postupka može kazniti novčanom kaznom do 3.000,00 kn osobu koja u podnesku vrijeđa sud, stranku ili drugoga sudionika u postupku.

 

Navodi iz podneska stranke "da uredujući sudac zbog svojega porijekla sudi po pravu neke druge države, da sudac primjenjuje zakon aparthejda, da je sudac nastrojen na nacionalističkoj bazi" predstavljaju vrijeđanje uređujućeg suca.

-napomena- kazne su povećane

 

"Prema odredbi čl. 110. st. 1. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 112/99 i 88/01) parnični sud ovlašten je kazniti novčanom kaznom do 3.000,00 kn osobu koja u podnesku vrijeđa sud, stranku ili drugog sudionika u postupku. Ako osoba koja je novčano kažnjena ne može platiti kaznu, ona će se kazniti zatvorom u trajanju koje odmjerava sud razmjerno visini izrečene kazne, ali koje ne može biti dulje od 10 dana. Zakonodavac nije dao precizne upute kada će se smatrati da je podnesak stranke takvog sadržaja da vrijeđa sud, stranke ili drugog sudionika u postupku. U svakom slučaju ima se smatrati uvredom suda uvreda koja je nanijeta sucu u obnašanju njegove sudačke dužnosti. U ovom parničnom postupku tuženik je u svom podnesku - žalbi iznio nekoliko uvreda na račun suca koji je donio pobijanu presudu koje i ovaj sud cijeni dovoljnim razlogom za izricanje propisane novčane kazne iz čl. 110. st. 1. Zakona o parničnom postupku. Uvrede su iznijete na račun porijekla suca iako se radi o sucu koji već po zakonu mora biti državljanin Republike Hrvatske, te mora proći zakonom propisani postupak izbora, pa je neprimjereno insinuirati da sudac zbog svojeg porijekla sudi po pravu neke druge države. Ovaj sud također cijeni neprimjerenim i kažnjivim izjavu danu u podnesku o nacionalističkoj nastrojenosti suca, o primjeni zakona po principu po kojem se zakon primjenjuje u zemljama u kojima vlada aparthejd. Okolnost da je uvreda iznijeta, a da pri tom nije bila ničim izazvana od strane uredujućeg suca, daje uvredi još težu kvalifikaciju."

VTS RH, Pž-2896/01 od 13. svibnja 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr