Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91,91/92 ) Članak 109. i 142.

Sjedište trgovačkoga društva upisano je u trgovačkom registru i ne može se odseliti kao fizička osoba. Ako dostava nije moguća jer društvo ne radi i nema osobe kojoj bi se pismeno moglo predati, sud mu može postaviti privremenog zastupnika.

 

"Rješenje o izvršenju od 28. veljače 1994. godine broj Iv­1134/94-2 nije predano dužniku, već je vraćeno uz primjedbu da je dostava pokušana 11. ožujka 1994. godine, ali je primatelj odselio. Nakon toga prvostupanjski je sud svojim rješenjem od 15. ožujka 1994. godine broj Iv-1134/94-4 pozvao vjerovnika da u roku od 8 dana dostavi točan i potpun naziv dužnika, te dužnikovu točnu adresu. U istom je rješenju određeno da, ako vjerovnik u spomenutom roku ne udovolji rješenju, sud će postupiti u smislu čl. 109. st. 4. ZPP-a u vezi s čl. 14. ZIP-a. Vjerovnik nije postupio po spomenutu rješenju prvostupanjskog suda, međutim unatoč tome nije bilo zakonske osnove za donošenje pobijanog rješenja. Dužnik je pravna osoba te ima svoje sjedište koje je upisano u sudski registar prvostupanjskog suda. On ne može imati druge adrese, osim one koja je upisana u registar, pa se, prema tome, ne može "odseliti". Primjedba dostavljača da je dužnik "odselio" bez ikakve je osnove. Budući da je dužnik pravna osoba, trebalo je postupiti u smislu čl. 142. ZPP-a. Moguće je, naime, da dužnik uopće ne postoji i da je brisan iz sudskog registra. To sud mora provjeriti, makar uvidom u registar. Ako tuženi postoji, tj. ako je upisan u registar, ali ne radi, tj. nema osobe kojoj bi se moglo predati pismeno sud može u smislu čl. 84. ZPP-a postaviti privremenog zastupnika."

VTS RH, Pž-2828/94 od 6. rujna 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr