Zakon o parničnom postupku (NN br. 53/91,91/92) Članak 109. i 142. st. 2.

Ako je uz ime i prezime tuženika u tužbi označen i naziv njegove obrtničke radnje stranka u postupku je tako označena fizička osoba, a ne obrtnička radnja.

 

"Izvršni postupak u ovom predmetu vodi se između vjerovnika "T" podu­zeća za promet robe na veliko i malo, uvoz i izvoz s p.o. Zagreb i T.J., dakle fizičke osobe, a koja je vlasnik trgovačke radnje "Š" iz Zagreba. Rješenje o izvršenju doneseno je upravo protiv fizičke osobe T. J. kako je vjerovnik i predložio.

 

Rješenje od 28. X. 1993. godine kojim se vjerovnik poziva da ispravi pri­jedlog za izvršenje nije u skladu s 61. 109. ZPP. Iz tog rješenja proizlazi da je vjerovnik pozvan da dostavi točan i potpun naziv dužnika, a rukom je još dodano i sjedište. Dužnik je fizička, a ne pravna osoba, pa on ima i prezime te prebivalište (adresu). U rješenju je još rukom dodano da je rješenje o iz­vršenju vraćeno neuručeno s naznakom "otputovao". U spisu međutim nema povratnice od pošte. To međutim nije razlog da se vjerovnik poziva da is­pravi i dopuni prijedlog za izvršenje.

 

Kako se vrši dostava propisano je u čl. 133. - 149. ZPP. U 61. 142. st. 2. ZPP propisano je kako treba postupiti dostavljač ako osobu kojoj se pisme­no mora osobno dostaviti ne zatekne tamo gdje se dostava ima obaviti. Stoga je sud trebao ponovno izvršiti dostavu uz upozorenje dostavljaču (po­šti) na tu zakonsku odredbu. Nije dakle uopće bilo razloga za pozivanje vje­rovnika u smislu čl. 109. ZPP na ispravak i dopunu prijedloga pa slijedom toga ni razloga za donošenje rješenja o odbacivanju prijedloga za izvršenje."

VTS RH, Pž-592/94 od 1. ožujka 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr