Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 58/93 i 112/99) Članak 109. st. 1.

 

Sud nije ovlašten pozvati tužitelja da tužbu ispravi odnosno dopuni predlaganjem daljnjih dokaza, odnosno ispravljanjem specifikacija tužbenog zahtjeva.

 

Navođenje određenih dokaza su okolnosti koje se odnose na osnovanost tužbenog zahtjeva, ali ne čine tužbu nerazumljivom i nepodobnom za raspravljanje.

 

"Prema odredbi čl. 109. st. 1. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99), ako je podnesak nerazumljiv ili ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, sud će podnositelja poučiti i pomoći mu da podnesak ispravi odnosno dopuni, ili ga može pozvati u sud ili mu vratiti podnesak radi ispravka. To znači, ako sud nije precizno podnositelja poučio i pomogao mu da podnesak ispravi, nije ovlašten odbaciti podnesak kojim je vraćen bez ispravka. Nije ovlašten pozvati tužitelja da tužbu ispravi odnosno dopuni iz razloga koji se odnose na osnovanost tužbenog zahtjeva. Navođenje određenih dokaza i navedene specifikacije, ne ulaze u krug onih nedostataka, zbog kojih bi se trebalo i imalo smatrati nerazumljivim i nepodobnim tužbu za raspravljanje. To može biti samo razlog za eventualno odbijanje tužbenog zahtjeva djelomično ili u cijelosti. Nije jasno radi čega je nepravilno napisan iznos u kunama od 2.550.912,85 kn. Valjalo je stoga temeljem odredbe čl. 380. toč. 3. i čl. 381. ZPP-a ukinuti prvostupanjsko rješenje i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na daljnje odlučivanje."

VTS RH, Pž-5843/01 od 1. travnja 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr