Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92 i 112/99, 88/01)

 

Sud nije ovlašten odbaciti tužbu kao neurednu zbog neplaćanja sudske pristojbe na tužbu.

 

Sud nije ovlašten pozivati tužitelja na ispravak ili dopunu tužbe prilaganjem dokaza na okolnost osnovanosti tužbenog zahtjeva.

 

"Neplaćanje sudske pristojbe na tužbu ne čini tužbu neurednom, i zbog toga se tužba ne odbacuje, već se sa tužbom ne postupa, osim ako se ne radi o hitnosti predmeta propisanoj zakonima.

 

Okolnost, da tužitelj nije priložio ugovor od 3. 9. 1997. godine ne može biti razlog za odbacivanje tužbe, već razlog zbog kojeg nije bilo moguće usvojiti tužbeni zahtjev tužitelja.

 

Kako razlozi rješenja nisu osnovani, to je očito sud prvoga stupnja pogrešno primijenio materijalno pravo na štetu tužitelja, kada je tužbu odbacio.

 

Zato je valjalo uvažavanjem žalbe pobijano rješenje ukinuti i predmet vratiti na ponovan postupak po čl. 380. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, br. 53/91, 91/92, 112/99 i 88/01).

 

U nastavku postupka sud će postupiti po tužbi u skladu s odredbama Zakona o parničnom postupku, te nakon što provede potrebne dokaze odlučiti o tužbenom zahtjevu tužitelja."

VTS RH, Pž-3562/01-2 od 9. travnja 2002.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr