Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92) Članak 109.

 

Pogrešno postupa sud, kada poziva tužitelja da tužbu i ostala pismena prevede na bosanski jezik. Prema Sporazumu između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (NN 12/96) zamolnica za pravnu pomoć i sva ostala pismena dostavljaju se na jeziku države koja moli pravnu pomoć, a prijevod na jeziku države ugovornice koju se moli za pravnu pomoć nije potrebno prilagati.

 

"Pogrešno je postupio prvostupanjski sud kada je pozvao tužitelja da tužbu i ostala pismena prevede na bosanski jezik. Prema čl. 4. st. 1. Sporazuma sklopljenog između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima (NN 12/96), nadležna tijela država ugovornica suobraćaju, postupajući po ovom Sporazumu, sa strane Republike Hrvatske putem Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, sa strane Bosne i Hercegovine putem Ministarstva pravde i opće uprave Bosne i Hercegovine, a sa strane Federacije Bosne i Hercegovine putem Ministarstva pravde Federacije Bosne i Hercegovine. Nadalje je u čl. 5. st. 1. cit. Sporazuma propisano da se zamolnica za pravnu pomoć i sva ostala pismena, koja je potrebno priložiti, dostavljaju na jeziku države koja moli za pravnu pomoć. Prijevod na jezik države ugovornice, koju se moli za pravnu pomoć nije potrebno prilagati. Prema tome, prvostupanjski sud je pogriješio kada je pozivao tužitelja da tužbu i ostala pismena prevede na bosanski jezik te kada je zbog nepostupanja po tom nalogu tužbu odbacio."

VTS RH, Pž-4844/99 od 11. siječnja 2000.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr