Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92 i 112/99) Članak 101.

Prestankom pravne osobe prestaje valjanost punomoći koju je ista izdala odvjetniku. Iznimno, punomoćnik odvjetnik dužan je još mjesec dana obavljati parnične radnje, ukoliko je potrebno da od stranke otkloni štetu.

Nedopuštena je žalba punomoćnika odvjetnika podnijeta u ime pravne osobe koja je prestala postojati.

 

"U konkretnom slučaju žalbu je podnio V. K. Š. koji sam tvrdi da ne zastupa tuženika. Iz isprave koju je priložio uz žalbu proizlazi da je iz trgovačkog registra naloženo brisanje društva Jelačić Bau-Consult GmbH Straelen. Tuženik u ovom sporu je međutim Jelačić Bau-Consult GmbH Zagreb, Mesnička 3. Nije označeno da je u pitanju podružnica spomenute inozemne tvrtke (podružnica i uostalom i ne bi mogla biti stranka u sporu- agr. iz članka 77. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92 i 112/99). Jednako tako u ugovoru i u priloženim privremenim situacijama nema nikakve oznake da bi se radilo o stranoj pravnoj osobi.

 

Podnositelj žalbe međutim tvrdi da je tuženik risan iz registra i da je nepostojeća pravna osoba, da on (odvjetnik) više ne zastupa nepostojeću pravnu osobu, da ipak otkazuje punomoć, a i podredno da se žalba ipak smatra žalbom.

 

Ovaj žalbeni sud nije mogao podnesak rečenog odvjetnika tretirati kao obavijest o otkazu punomoći. Punomoćnik ne otkazuje punomoć sudu, već svojoj stranci, a sud samo obavještava da je otkazao punomoć s tim da je poslije otkaza dužan još mjesec dana obavljati radnje za osobu koja mu je izdala punomoć (arg. iz članka 99. ZPP-a). Podnositelj žalbe nije međutim mogao otkazati punomoć pravne osobe za koju sam tvrdi da ne postoji. Prestankom pravne osobe prestaje i punomoć koju je ona izdala (članak 101. stavak 1. ZPP-a). Podnositelj žalbe tvrdi da je tuženik prestao postojati kao pravna osoba još 13. siječnja 1999. godine, pa je time prestala i punomoć. Punomoćnik je još mogao mjesec dana obavljati radnje u poslu, ako je trebalo od stranke otkloniti štetu (članak 101. stavak 3. ZPP-a).

Prema tome, nakon 13. siječnja 1999. godine odvjetnik V. K. Š. nije više bio ovlašten poduzimati bilo kakve radnje u postupku, te je valjalo njegovu žalbu odbaciti kao nedopuštenu."

VTS RH, Pž-284/00-2 od 2. svibnja 2000.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr