Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 111/99, 88/01, 117/03) Članak 98.

Punomoćnik odvjetnik u ime trgovačkog društva za sudjelovanje u dražbi za kupnju nekretnine treba imati specijalnu punomoć.

 

Privremeno se ne može dopustiti temeljem odvjetničke punomoći obavljanje radnje za stranku, jer se prodaja imovine na dražbi ima izvršiti bez odlaganja, pa primjena odredaba Zakona o parničnom postupku na odgovarajući način nije moguća.

 

"Odvjetnička punomoć daje u smislu odredbe čl. 95. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 111/99, 88/01 i 117/03) punomoćniku ovlast da opunomoćitelja zastupa u stečajnom postupku radi naplate novčane tražbine, poduzimajući sve radnje koje bi mogao poduzeti i zastupnik po zakonu razlučnog vjerovnika.

 

Navedena punomoć ne ovlašćuje punomoćnika na sudjelovanje u dražbi u ime razlučnog vjerovnika sa ciljem stjecanja prava na dosudu nekretnine i po tom osnovu stjecanja prava vlasništva. Osoba koja nije zastupnik trgovačkog društva po zakonu ili nekom drugom osnovu (statutu, društvenom ugovoru ili odluci organa društva; aktu nadležne vlasti;na osnovu činjenice povjeravanja obavljanja određenih poslova; na temelju pravnog posla) mora imati specijalnu punomoć za sudjelovanje u dražbi radi stjecanja prava na kupnju nekretnine, jer sudjelovanje na dražbi u svojstvu potencijalnog kupca ne spada u užem smislu u parničnu, odnosno procesnu radnju.

 

Odredba ZPP-a prema kojoj sud može dopustiti da radnje u postupku za stranku privremeno obavi i osoba koja nije pridonijela punomoć i u tom će slučaju toj osobi narediti da naknadno u određenom roku podnese punomoć ili odobrenje stranke za obavljanje parnične radnje na odgovarajući se način primjenjuje u stečajnom postupku, pa kada je u pitanju dražbovanje valja uzeti u obzir da se prodaja imovine ima izvršiti bez odlaganja, te bi nepribavljanje punomoći ili odobrenja stranke u naknadnom roku imalo za posljedicu znatno produljenje prodaje."

VTS RH, Pž-2621/03 od 08. srpnja 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr