Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91 ) Članak 95, 133, 139, 149. i 230.

 

Dostava pismena (poziva) uredno je obavljena i u slučaju kad je uručeno u sudu odvjetničkom pripravniku.

 

"Dostava pismena neposredno u sudu je propisani način dostave (čl. 133. ZPP-a), a isto tako nije suprotno Zakonu da se pismena uruče i namje­šteniku u odvjetničkom uredu (čl. 139. ZPP-a). Prema stajalištu ovog suda nema zapreke da se namješteniku (a namještenik je i odvjetnički priprav­nik) pismena uruče i neposredno u sudu, tim više što odvjetnika može za­mijeniti odvjetnički pripravnik koji je kod njega zaposlen (čl. 95. st. 3. ZPP-a).U spisu postoji potvrda o obavljenoj dostavi koja predstavlja urednu ispravu u smislu čl. 149. ZPP-a. Dostavnica je javna isprava koja dokazuje istinitost onoga što se u njoj potvrđuje, a dopušteno je dokazivati da su u javnoj ispravi neistinito utvrđene činjenice ili da je isprava nepravilno sastavljena (čl. 230. st. 3. ZPP-a). S obzirom na naprijed rečeno i obavijest predsjednika vijeća prvostepenog suda o načinu dostave pismena (poziva za ročište) punomoćnicima tužitelja, ovaj sud nalazi da žalba nije osnovana."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-634/92 od 2. lipnja 1992.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr