Punomoćnik je ovlašten poduzimati radnje u postupku na koji se punomoć odnosi, a nije ovlašten pokrenuti novi postupak bez obzira na to što se tužbom u tom, novom postupku zahtijeva naknada daljnje štete iz istog štetnog događaja.

 

"Prema odredbi čl. 98. st. 1. ZPP punomoćnik je dužan pri prvoj radnji u postupku podnijeti punomoć. lz navoda je same žalbe vidljivo da odvjetnici koji su podnijeli tužbu u ime tužiteljice nisu imali punomoć, budući da u žalbi spominju da su zastupali tužiteljicu u predmetu radi naknade štete kod Općinskog suda u Zagrebu broj Pn-801/88. Radi se o predmetu koji je vođen i pravomoćno dovršen kod Općinskog suda u Zagrebu, dok je postupak koji su pokrenuli punomoćnici T.T. i. U. 10. studenoga 1989. novi postupak u kojem se traži daljnja šteta. Opseg punomoći određuje stranka, uz napomenu da može ovlastiti punomoćnika da poduzima samo određene radnje ili da poduzima sve radnje u postupku (čl. 94. ZPP). Ovlaštenje punomoćnika ograničava se, dakle, na poduzimanje radnji u postupku za koji je punomoć dana, a ne i na pokretanje novog postupka. Prema tome, navedeni odvjetnici prema vlastitim navodima iznesenim u žalbi nisu imali punomoć za podnošenje tužbe u ovome parničnome predmetu, a niti su tu punomoć u tijeku postupka pridonijeli, iako su pozvani rješenjem od 5. prosinca 1994."

VTS RH, Pž-3205/94 od 7. veljače 1995.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr