Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92)

Punomoćnik pred sudom može biti samo fizička osoba, pravna osoba ne može biti punomoćnik osim po posebnom propisu.

 

"Počinjena je apsolutno bitna povreda odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 10. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92), jer je tužitelja u parnici zastupao punomoćnik P.Š. bez valjane punomoći. U spisu postoji punomoć koja je izdana od društva "Iuris invest" d.o.o. Osijek (list 27), a ne od tužitelja. Tužitelj je izdao punomoć kojom je ovlastio društvo "Iuris invest" d.o.o. Osijek da ga zastupa. Na temelju te punomoći, ovo društvo je ovlašteno sklapati pravne poslove i poduzimati pravne radnje u ime i za račun tužitelja (čl. 89. - 94. Zakona o obveznim odnosima, Narodne novine br. 53/91, 3/94 i 7/96 - ZOO), ali nije ovlašteno na poduzimanje parničnih radnji u postupku pred sudom. U postupku pred sudom punomoćnik može biti samo fizička osoba. To u Zakonu o parničnom postupku nije izričito rečeno, ali iz ukupnosti odredbi koje uređuju punomoć (čl. 89. do 101. ZPP-a), posebno iz odredbe čl. 90. i 91. ZPP-a proizlazi da punomoćnik može biti samo fizička osoba. Na takav zaključak nadalje upućuje činjenica što je u čl. 89. st. 3. ZOO izričito rečeno da punomoćnik može biti i pravna osoba, dok takve odredbe u Zakonu o parničnom postupku nema. Neovisno od toga društvo "Iuris invest"d.o.o. Osijek je trgovac koji se već po svom statusu bavi gospodarskom djelatnošću radi stjecanja dobiti. Pružanjem pravne pomoći zastupanja u parnici u svojstvu punomoćnika kao zanimanjem mogu se u pravilu baviti samo odvjetnici. Prema čl. 27. Ustava Republike Hrvatske odvjetništvo kao samostalna i neovisna služba osigurava građanima pravnu pomoć, u skladu sa zakonom. Ovaj ustavni princip i odredbe Zakona o odvjetništvu (NN br. 9/94) bio bi izigran kada bi sudovi dozvoljavali da se istim poslom profesionalno bave i osobe koje su izvan te službe."

VTS RH, Pž-2550/96-2 od 28. siječnja 1997.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr