Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91,91/92 ) Članak 83. i 212. ZPP uz članak 129. i 130. ZPNSL

Prodajom stečajnog dužnika stečajni se postupak obustavlja protiv dužnika, a nastavlja se protiv stečajne mase radi namirenja vjerov­nika. Stoga se tužba u parnici ne može odbaciti uz obrazloženje da tuženi (stečajni dužnik) više ne postoji. Dužnik je prodan kao pravna osoba i prodajom to svojstvo nije izgubio.

 

"Sud prvoga stupnja pogrešno je donio rješenje na osnovi čl. 83. st. 5. ZPP- a i odbacio tužbu, jer u ovome predmetu nisu ispunjene pretpostavke za primjenu novoga propisa. U obrazloženju rješenja sud prvoga stupnja navodi da je tuženi prodan kao pravna osoba u stečaju dana 30. ožujka 1993., a tužba je podnesena 15. ožujka 1993., dakle prije prodaje dužnika, kada je dužnik postojao kao pravna osoba. U takvim slučajevima potrebno je primijeniti propis čl. 212. st. 1. toč. 3. Zakona o parničnom postupku koji je preuzet kao Zakon Republike Hrvatske (NN, 53/91) ako je stranka koja je pravna osoba prestala postojati.

 

Sud prvoga stupnja također navodi da je nakon prodaje tuženog kao pravne osobe u stečaju postupak obustavljen, a tuženi brisan iz registra i prestao je postojati. lz tog obrazloženja nije jasno zašto je tuženi prestao postojati. Također nije jasno zašto je tuženi prestao postojati kao pravna osoba kada se prema čl. 130. st. 1. Zakona o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji nakon prodaje dužnika kao pravne osobe, u smislu čl. 129. ovog Zakona, stečajni postupak obustavlja, ali se postupak nastavlja protiv stečajne mase radi namirenja vjerovnika.

 

Samom obustavom postupka nakon prodaje dužnika kao pravne osobe nije promijenjen dužnikov pravni subjektivitet. Naprotiv, pravna je osoba zadržala svoju pravnu osobnost. Ako postoje drugi razlozi, tada je to sud prvog stupnja bio dužan navesti."

VTS RH, Pž-1640/94 od 20. rujna 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr