Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92 i 112/99)

 

Podružnica trgovačkog društva nije pravna osoba. Poslovanjem podružnice prava i obveze stječe trgovačko društvo.

 

Parnični sud ne može podružnici priznati stranačku sposobnost.

 

"Žalitelj (podružnica trgovačkog društva) u žalbi inzistira da mu se prizna svojstvo stranke u postupku prema odredbi članka 77. stavak 3. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92 i 112/99) prema institutu jus standi in judicio, iako odredbe Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/)3 i 34/99 izričito upućuju kako se koristi tvrtka podružnice i kako posluje i pod kojom tvrtkom podružnica. Prema odredbi članka 26. ZTD-a podružnica može poslovati pod svojom tvrtkom, a tvrtka podružnice mora sadržavati: 1. tvrtku ili skraćenu tvrtku trgovačkog društva, 2. naznaku djelatnosti podružnice, 3. riječi iz koje je vidljivo da se radi o podružnici. Odredba članka 7. stavak 3. određuje da podružnice nisu pravne osobe i njihovim poslovanjem prava i obaveze stječe društvo, a podružnica posluje pod svojom tvrtkom i mora pri tome navesti svoje sjedište i sjedište osnivača. Stoga je u pravu prvostupanjski sud kada je pozivao tužitelja na ispravak naziva tvrtke tužitelja, i kada tužitelju nije priznao svojstvo stranke u postupku. Naime, odredba stavka 2. članka 77. ZPP-a određuje da se posebnim propisima određuje tko može biti stranka u postupku osim fizičkih i pravnih osoba, a u stavku 3. određuje se da parnični sud može iznimno pravnim učinkom u određenoj parnici priznati svojstvo stranke i u onim oblicima udruživanja koji nemaju stranačku sposobnost, i određuje za to uvjete. U ovom konkretnom slučaju i predmetu, posebnim propisom, odnosno Zakonom o trgovačkim društvima, kao što se navodi u obrazloženju prvostupanjske presude izričito je određeno da podružnice nisu pravne osobe (članak 7. stavak 3. ZTD-a). Stoga parnični sud ne može koristiti iznimku iz odredbe stavka 3. članka 77. za davanje svojstva pravne osobnosti podružnici."

VTS RH, Pž-2617/00 od 24. listopada 2000.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr