Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92)

 

U slučaju kada tužbu podnese podružnica trgovačkog društva, sud je dužan pozvati tužitelja da ispravno označi naziv trgovačkog društva. Sud nije ovlašten takvu tužbu odbaciti, jer se ne radi o neotklonjivom procesnom nedostatku.

 

"Pobijanim rješenjem ukinuto je rješenje o ovrsi i ukinute sve provedene radnje, a tužba tužitelja odbačena kao nedopuštena. U razlozima rješenja, sud navodi da je povodom prigovora ovršenika rješenje o ovrsi stavljeno van snage i ukinute sve provedene radnje, a da je prijedlog o ovrsi, sada tužba odbačena kao nedopuštena jer je podnijeta od strane podružnice, a koja prema čl. 7. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima nema svojstvo pra­vne osobe i nema stranačku sposobnost a niti može biti stranka u postup­ku, pa je u smislu odredbe čl. 83. st. 5., a u svezi s čl. 278. st. 1. Zakona o parničnom postupku odlučeno kao u izreci pobijanog rješenja.

 

Protiv dijela rješenja kojim je tužba odbačena tužitelj je podnio žalbu.

 

Žalba tužitelja je osnovana. Nije sporno da podružnica nema svojstvo pra­vne osobe u smislu odredbe čl. 7. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i da njezinim poslovanjem prava i obveze stječe društvo. U ovom predme­tu, prijedlog za ovrhu, sada tužbu podnijela je P.B. d.d. iz Zagreba, Po­družnica Split, pa se ne može zaključiti da je ovršni prijedlog-tužbu pod­nijela sama podružnica. U prijedlogu za ovrhu Podružnica Split označena je na kraju naziva ovrhovoditelja-tužitelja samo radi bliže oznake poslo­vanja iz kojega ovrhovoditelj-tužitelj traži od ovršenika-tuženika utuženi iznos. U smislu odredbe čl. 83. st. 1. Zakona o parničnom postupku uko­liko je sud imao neke dvojbe u ogledu stranačke sposobnosti tužitelja trebao je pozvati tužitelja da izvrši potrebne ispravke u tužbi ili poduzeti druge mjere da bi se postupak mogao nastaviti sa osobom koja može biti stranka u postupku."

VTS RH, Pž-3447/97 od 21. travnja 1998.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr