Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91 )

Određenoj društvenoj tvorevini koja nije pravna osoba sud može priznati svojstvo stranke s pravnim učinkom u konkretnoj parnici samo ako u suštini udovoljava bitnim uvjetima za stjecanje stranačke sposobnosti. Takvim uvje­tima ne udovoljava poslovna jedinica poduzeća jer je ona dio poduzeća kao pravne osobe. Poslove koje poduzima poslovna jedinica su poslovi poduze­ća, pa i u parnici kao stranka može biti poduzeće, a ne njegov dio (poslov­nica).

 

"Pogrešno je - shvaćanje prvostepenog suda da dio poduzeća, ovdje RJ, tužitelj, ima imovinu na kojoj se može provesti izvršenje. Kad bi do bilo kakvog izvršenja došlo u odnosu na radnu jedinicu, izvršenje se ne bi pro­vodilo na imovini radne jedinice, jer ona takvu imovinu nema, već bi se provodilo na imovini poduzeća. Dio poduzeća, Radna jedinica, predstavlja i raspolaže imovinom tog poduzeća, kao cjeline, svi poslovi i radnje koje poduzima RJ, ako imaju pravne učinke, jesu poslovi i radnje samog poduze­ća kao cjeline. Dakle, prema shvaćanju ovog suda, radna jedinica u sastavu nekog društvenog poduzeća nema mogućnosti biti stranka u postupku, tj. sud joj ne može odati status stranke u smislu 61. 77. ZPP zato jer radna jedi­nica, kako je rečeno ne ispunjava temeljne kriterije za primjenu odredbe čl. 77. ZPP. Na opisani način ovaj sud nalazi da je u konkretnom slučaju kao tužitelj sudjelovala osoba koja ne može biti stranka u postupku."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-638/92 od 14. travnja 1992.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr