Zakon o parničnom postupku (NN br. 53/91) Članak 70. u svezi s čl. 17. i 21.

Klauzula u ugovoru kojom stranke "ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu" predstavlja pravovaljan sporazum o mjesnoj nadležnosti su­da bez obzira na to što nije označen naziv suda.

 

"Ispitavši pobijano rješenje u granicama žalbenih navoda i razloga ovaj sud nalazi da je prvostepeni sud, primjenom odredbe čl. 21. st. 1. Zakona o parničnom postupku koji se primjenjuje kao Zakon Republike Hrvatske (NN 53/91 dalje: ZPP) riješio da će nakon pravomoćnosti rješenja kojim se oglasio stvarno nenadležnim (čl. 17. st. 1. ZPP) ustupiti predmet Općinskom sudu kao stvarno nadležnom. Kako za ustupanje predmeta drugom sudu nije dovoljno ocijeniti samo stvarnu nadležnost toga suda, već i mjesnu, da bi se predmet mogao i faktično ustupiti tj. izvršiti nalog iz citirane odredbe čl. 21. st. 1. ZPP, to je prvostepeni sud iz činjenica:

- da je tužba podnesena sudu u Splitu,

- da je u tužbi navedeno da tužitelj bira nadležnost suda u Splitu po­zivajući se na ugovorenu nadležnost po ugovoru br. 1/90 od 16. 01. 1990., - da je uz tužbu priložio citirani ugovor,

- te da je čl. XIV ugovora stipuliran tako da stranke "ugovaraju nad­ležnost stvarno nadležnog suda u Splitu", pravilno zaključio da su ispunjene sve pretpostavke i iz čl. 70. ZPP da postoji sporazum stranaka o mjesnoj nenadležnosti stvarno nadležnog suda u Splitu, tj. Općinskog suda u Splitu.

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-1298/92 od 9. lipnja 1992.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr