Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92)

Za određivanje svrsishodne delegacije funkcionalno je nadležan najviši sud određene vrste u Republici Hrvatskoj. Drugi stvarno nadležan sud može se odrediti, ako je očito da će se tako lakše provesti postupak, ili ako za to postoje drugi važni razlozi.

 

"Prema odredbi čl .68 Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92- u daljnjem tekstu: ZPP) u pojedinom predmetu može se na prijedlog stranke ili nadležnog suda odrediti i drugi stvarno nadležan sud, ako je očito da će se tako lakše provesti postupak ili ako za to postoje drugi važni razlozi. U ovoj pravnoj stvari ne postoji niti jedan od razloga za delegaciju drugog stvarno nadležnog suda. Nema razloga za pretpostavku da će drugi sud očito lakše provesti postupak. U ovom predmetu nije izuzet niti raspravni sudac, a niti drugi suci prvostupanjskog suda. Doduše, doista raspravni sudac je bio član likvidacijskog vijeća u postupku likvidacije tuženika, te likvidacijski postupak traje neprimjereno dugo (u razdoblju od 1991. do 1993. godine) ali to nije opravdan razlog za delegaciju drugog suda u smislu čl. 67 i 68 ZPP-a. Ukoliko tužitelj zbog razloga koje je naveo u svom prijedlogu želi izuzeće raspravnog suca to se upućuje na uvjete za izuzeće iz čl. 71 do 75 ZPP-a. Tek ako zbog izuzeća sudaca prvostupanjski sud ne bi mogao postupati u ovoj pravnoj stvari, postojali bi uvjeti za delegaciju drugog suda prema odredbi čl. 67 ZPP-a.

VTS RH, Pž-2588/96 od 17. prosinca 1996. godine.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr