Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92 I 112/99)

 

U sporu protiv strane osobe koja u Republici Hrvatskoj nema općemjesnu nadležnost, tužba se može podnijeti sudu na čijem području treba ispuniti tu obvezu.

 

"Tužitelj (domaća pravna osoba) u tužbi zahtjeva da sud donese odluku kojom će obvezati tuženika (koji je strana pravna osoba) da mu plati iznos od ATS 67.500,00 u protuvrijednosti u kunama, te 30.110,00 DEM u protuvrijednosti u kunama. Tužitelj dakle tvrdi da tuženik prema njemu ima novčanu obavezu, a prema članku 320. stavak 1. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine broj 53/91, 73/91 i 3/94 i 7/96, 91/96 i 112/99)) novčane obveze ispunjavaju se u mjestu u kojem vjerovnik ima sjedište odnosno prebivalište, a u nedostatku prebivališta boravište. U ovom slučaju vjerovnik novčane tražbine jeste tužitelj i on ima sjedište u Zagrebu, pa je slijedom toga mjesto ispunjenja te novčane obveze Zagreb.

 

Prema članku 27. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92,112/99) sud u Republici Hrvatskoj nadležan je kad je njegova nadležnost u sporu sa međunarodnim elementom izričito određena zakonom ili međunarodnim ugovorom. Ako u zakonu ili međunarodnom ugovoru nema izričite odredbe o nadležnosti suda u Republici Hrvatskoj za određenu vrstu sporova, nadležan je za suđenje u toj vrsti sporova i kad njegova nadležnost proizlazi iz odredaba Zakona o mjesnoj nadležnosti suda u Republici Hrvatskoj.

 

Prema članku 58. stavak 3. ZPP-a u sporovima protiv osobe koja u Republici Hrvatskoj nema opće mjesnu nadležnost, za obveze koju treba ispuniti u Republici Hrvatskoj, tužba se može podnijeti sudu na čijem području tu obvezu treba ispuniti. Prema tome iz ove odredbe o mjesnoj nadležnosti proizlazi da postoji međunarodna nadležnost prvostupanjskog suda za suđenje u ovom sporu."

VTS RH, Pž-2622/99 od 6. srpnja 1999.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr