Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 91/92) Članak 58 st. 3

 

Za suđenje u sporu između domaće pravne osobe i strane pravne osobe koja u Republici Hrvatskoj nema općemjesnu nadležnost za obvezu koju treba ispuniti u Republici Hrvatskoj tužba se može podnijeti sudu na čijem području treba ispuniti tu obvezu.

 

"U konkretnom slučaju u pitanju je spor za isplatu novčanog potraživanja između domaće pravne osobe kao tužitelja i inozemne pravne osobe kao tuženika.

 

Prema odredbi čl. 27. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 91/92 - dalje: ZPP) sud u Republici Hrvatskoj nadležan je za suđenje kad je njegova nadležnost u sporu s međunarodnim elementom izričito određena zakonom ili međunarodnim ugovorom. Ako u zakonu ili međunarodnom ugovoru nema izričite odredbe o nadležnosti suda u Republici Hrvatskoj za određenu vrstu sporova, nadležan je za suđenje u toj vrsti sporova sud Republike Hrvatske i kad njegova nadležnost proizlazi iz odredaba zakona o mjesnoj nadležnosti suda u Republici Hrvatskoj.

 

Po čl. 58. st. 3. ZPP-a u sporovima protiv osobe koja u Republici Hrvatskoj nema općemjesnu nadležnost, za obveze koje treba ispuniti u Republici Hrvatskoj, tužba se može podnijeti sudu na čijem području tu obvezu treba ispuniti.

 

Iz odredbe čl. 320. st. 1. Zakona o obveznim odnosima (NN br. 53/91, 73/91 i 3/94 - dalje: ZOO), proizlazi da se novčane obveze ispunjavaju u mjestu u kojem vjerovnik ima sjedište odnosno prebivalište, a u nedostatku prebivališta, boravište.

 

Kako nije prijeporno da je u pitanju spor za isplatu novčanog potraživanja koje dužnik iz Italije treba platiti vjerovniku čije je sjedište ovdje u Splitu, to je imajući u vidu naprijed citirane zakonske propise, po nalaženju ovog drugostupanjskog suda stvarno i mjesno nadležan za postupanje u ovom predmetu u prvom stupnju baš Trgovački sud u Splitu."

VTS RH, Pž-2698/96 od 14. siječnja 1997.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr