Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91,91/92 ) Članak 58. st. 3.

 

U sporovima protiv osobe koja u Republici Hrvatskoj nema općemjesnu nadležnost za obveze koje treba ispuniti u Republici Hrvatskoj, tužba se može podnijeti sudu na čijem području tu obvezu treba ispuniti.

 

"Dana 8. listopada 1991. godine Sabor Republike Hrvatske, kao samo­stalne i suverene države, donio je odluku s kojom je raskinuo sve državno­-pravne sveze s kojima je u zajednici s ostalim republikama i pokrajinama Republika Hrvatska činila dosadašnju SFRJ. Nakon toga Okružni privredni sud Zagreb i sud u Mariboru su sudovi različitih održava, te se sud u Zag­rebu ne može oglašavati mjesno nadležnim i ustupiti predmet sudu u Mari­boru. Okolnost da tužitelj uz tužbu nije priložio ugovor o mjesnoj nadležnosti nema nikakvog utjecaja za zasnivanje nadležnosti. Za suđenje u ovoj pravnoj stvari, radi isplate naknade za iznajmljivanje izložbenog prostora i korištenje tehničkih i drugih usluga na priredbi "MSO 92" Rudarstvo od 21. do 25. IV. 1992. godine u Zagrebu, nadležan je Okružni privredni sud u Zag­rebu. U sporovima protiv osoba koje u Republici Hrvatskoj nemaju opće mjesne nadležnosti, za obveze koje treba ispuniti u Republici Hrvatskoj, tužba se može podnijeti sudu na čijem području tu obvezu treba ispuniti (čl. 58. st. 2. i 3. ZPP). Time je forum solutionis ovom odredbom postao i kriterij za utvrđivanje međunarodne nadležnosti i suda u Republici Hrvat­skoj, a u smislu čl. 27. Zakona o parničnom postupku."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-7739/93 od 6. srpnja 1993.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr