Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92 i 112/99) Članak 43. st. 5.

 

Sporove iz autorskog prava, te sporove koji se odnose na zaštitu ili upotrebu izuma i tehničkih unapređenja, uzoraka, modela ili žigova, ili prava na upotrebu tvrtke ili imena, sudi u prvom stupnju vijeće, bez obzira na vrijednost spora.

 

Suđenje u prvom stupnju po sucu pojedincu predstavlja nepropisan sastav vijeća, odnosno apsolutno bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz članka 354. st. 2. toč. 1. Zakona o parničnom postupku.

 

"Ispitujući pobijanu presudu u granicama žalbenih razloga, ovaj žalbeni sud nalazi da je ista nepravilna i nezakonita, jer je donesena uz apsolutno bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 1. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92 i 112/99). U konkretnom slučaju umjesto vijeća sudio je sudac pojedinac što znači da je sud bio nepropisno sastavljen. Naime, prema odredbi čl. 43. st. 5. Zakona o parničnom postupku sporove iz intelektualnog vlasništva u prvom stupnju sudi vijeće bez obzira na vrijednost predmeta spora, tako da navedene sporove ni u kom slučaju ne može suditi sudac pojedinac.

 

Valjalo je stoga temeljem odredbe čl. 369. st. 1. ZPP-a pobijanu presudu ukinuti i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje."

VTS RH, Pž-3072/01 od 23. travnja 2002.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr