Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91, 91/92 ) Članak 43.

 

Sporove iz autorskog prava 1 sporove koji se odnose na zaštitu industrijskog vlasništva sudi u prvom stupnju vijeće bez obzira na vrijednost predmeta spora.

 

"Za sporove u kojima se radi o pravu na upotrebu tvrtke ili imena, u prvom stupnju uvijek sudi vijeće bez obzira na vrijednost predmeta spora prema odredbi 61. 43. st. 5. ZPP. Kako je u konkretnom slučaju umjesto vijeća, sudio sudac pojedinac, to je znači sud bio sastavljen nepropisno, su­protno cit. odredbi čl. 43. st. 5. ZPP, pa je time realizirana rečena povreda odredaba parničnog postupka i zbog toga je valjalo riješiti kao u izreci po 61. 369. st. 1. ZPP."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-1128/93 od 11. svibnja 1993.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr