Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01) Članak 42., 43. st. 2. u vezi čl. 77. Zakona o sudskom registru

 

U sporu radi utvrđenja ništavosti upisa u sudski registar u prvom stupnju sudi vijeće sastavljeno od jednog suca kao predsjednika vijeća i dvojice sudaca porotnika. Stranke se ne mogu sporazumjeti da umjesto vijeća sudi sudac pojedinac.

 

"U prvom stupnju sporove sudi vijeće, ili sudac pojedinac. Kad sudi u prvom stupnju, vijeće je sastavljeno od jednog suca kao predsjednika vijeća i dvojice sudaca porotnika (argument iz članka 42. Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01). Sudac pojedinac sudi sporove zbog smetanja posjeda, provodi postupak i donosi odluke o predmetima pravne pomoći i sudi sporove o imovinsko pravnim zahtjevima, ako vrijednost predmeta spora ne premašuje 100.000,00 kn. Prema odredbi iz članka 43. stavak 2. ZPP-a u postupku se stranke mogu sporazumjeti da imovinske pravne sporove sudi sudac pojedinac, bez obzira na vrijednost predmeta spora. Prema odredbi iz članka 494. stavak 2. ZPP-a u tijeku postupka stranke se mogu sporazumjeti da trgovačke sporove sudi sudac pojedinac, bez obzira na vrijednost predmeta spora. Međutim u konkretnom slučaju nije riječ o imovinsko pravnom sporu, pa je bez utjecaja na pravilan sastav vijeća označena vrijednost spora, a također i sporazum stranaka dan na zapisniku o glavnoj raspravi održanoj kod Trgovačkog suda u Zagrebu dana 18. veljače 2003. godine (list 44 spisa). U konkretnom slučaju, dakle, riječ je o sporu radi utvrđenja ništavosti upisa u sudski registar, a u takvom sporu u prvom stupnju uvijek sudi vijeće u gore označenom sastavu (članak 42. ZPP-a) i stranke se u takvom sporu ne mogu sporazumjeti da umjesto vijeća sudi sudac pojedinac."

VTS RH, Pž-3154/03 od 29. srpnja 2003.
mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr