Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91,91/92 ) Članak 40.

Kad se tužbeni zahtjev ne odnosi na novčanu svotu, mjerodavna je vrijed­nost predmeta spora koju je tužitelj označio u tužbi, pa i za pitanje prava na izjavljivanje revizije bez obzira što sud nije provjerio točnost naznačene vrijednosti.

 

"Pravilno je sud prvog stupnja zaključio da u ovom slučaju kada se radi o tužbenom zahtjevu koji se ne odnosi na novčanu svotu vrijednost spora radi odluke o dopuštenosti ili nedopuštenosti revizije u smislu odredbi čl. 382. st. 3. ZPP ima cijeniti prema vrijednosti predmeta spora koju je tužitelj u tužbi naveo.

 

Neosnovan je žalbeni navod koji ukazuje na obveznost suda prvog stup­nja da u smislu odredbe čl. 40. st. 3. ZPP sam odredi vrijednost spora kad se radi o zahtjevu koji se ne odnosi na novčanu svotu. Odredbu stavka trećeg čl. 40. ZPP, treba tumačiti kao ovlaštenje suda da utvrđuje vrijednost pred­meta spora, ali i to samo u određenoj fazi prvostupanjskog postupka. Ovo pravo suda prvog stupnja, da cijeni označenu vrijednost predmeta spora, pre­staje protekom pripremnog ročišta, a ako pripremno ročište nije održano, onda istekom razdoblja na prvom ročištu za glavnu raspravu u kojem stranke još nisu počele raspravljati o glavnoj stvari. Nakon isteka tog razdoblja, sud prvog stupnja više nije ovlašten intervenirati u vrijednosti spora u odnosu na onu vrijednost koju je tužitelj označio kao vrijednost predmeta spora u tužbi."

VISOKI TRGOVAČKI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, Pž-1098/94 od 5. trav­nja 1994

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr