Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91,91/92 ) Članak 27. u svezi s čl. 58. st. 3.

 

Strana osoba može biti tužena pred sudom u Republici Hrvatskoj za obveze koje treba ispuniti u Republici Hrvatskoj.

 

"Dana 8. listopada 1991. godine Sabor Republike Hrvatske kao samo­stalne suverene države donio odluku s kojom je raskinuo sve sveze, s kojima je u zajednici sa ostalim republikama i pokrajinama Republika Hrvatska činila dotadašnju SFRJ. Nakon toga Okružni privredni sud Zagreb i sud u Skopju su sudovi različitih država. Okolnost, da tužitelj uz tužbu odnosno prijedlog za izvršenje nije priložio ugovor o mjesnoj nadležnosti nema ni­kakvog utjecaja. Za suđenje u ovoj pravnoj stvari nadležan je Okružni priv­redni sud Zagreb. U sporovima protiv osobe koja u Republici Hrvatskoj ne­ma općemjesnu nadležnost, za obveze koje treba ispuniti u Republici Hrvat­skoj, tužba se može podnijeti sudu na čijem području tu obvezu treba ispu­niti (čl. 58. st. 3. ZPP). Time je forum solutionis ovom odredbom postao i kriterij za utvrđivanje međunarodne nadležnosti suda u Republici Hrvatskoj u smislu čl. 27. ZPP. "

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-1028/92 od 30. ožujka 1993.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr