Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91, 91/92) Članak 20.

 

Sud se može proglasiti, po službenoj dužnosti, mjesno nenadležnim samo kad postoji isključiva mjesna nadležnost nekog drugog suda.


"Prema odredbi čl. 20. st. 2. Zakona o parničnom postupku, sud po služ­benoj dužnosti se može oglasiti mjesno nenadležnim samo kad postoji is­ključiva mjesna nadležnost nekog drugog suda.

 

Sud dakle više ne pazi po službenoj dužnosti na svoju mjesnu nenadlež­nost, osim kada postoji isključiva mjesna nadležnost nekog drugog suda. Isključiva mjesna nadležnost propisana je za sporove o nekretninama i zbog smetanja posjeda, za sporove o zrakoplovu i brodu, za sporove iz odnosa sa vojnim jedinicama i za sporove u izvršnom i stečajnom postupku.

 

Kako se ovdje radi o sporu za koji nije propisana isključiva mjesna nadležnost nekog drugog suda, to se sud, po službenoj dužnosti, nije mogao oglasiti mjesno nenadležnim za suđenje ovoga spora."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-2592/93-2 od 19. listopada 1993.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr